Slik skaper vi en enda bedre skifest

I år har Holmenkollen Skifestival gått inn for å skape en enda mer inkluderende og positiv ramme rundt skifesten. Les mer om prosjektet her.

Initiativet, «Skifest med måte» har vært et resultat av fjorårets arrangement da en uønsket balanse mellom alkohol og skifest oppstod. Holmenkollen Skifestival, arrangørene av verdenscupen i nordiske grener, har i år utviklet klare og effektive tiltak for å endre dette slik at skifesten oppleves som en trygg, positiv og inkluderende arena for både barn og voksne.

– Vi ønsket å ta grep fordi vi opplever at alkohol har fått en større plass under skifesten enn det vi ønsker. Nå utvider vi publikumstilbudet til familier med eget familietelt og ser til at alle som besøker oss får en god opplevelse, forteller Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder for Holmenkollen Skifestival og leder i «Skifest med måte».

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: NTB Scanpix/Vegard Grøtt Wivestad

Foto: NTB Scanpix/Vegard Grøtt Wivestad

Utvidet samarbeid på tvers

I arenaen har det blitt utviklet flere konkrete tiltak i 2017. Hovedutfordringen i den pågående endringsprosessen har vært å få kontroll over situasjonen i marka, fordi arrangørene har hatt begrenset mulighet til å kontrollere utenfor arenaen.

I år har det derfor blitt lagt stor vekt på et utvidet samarbeid med Politiet, Oslo kommune, Brannvesenet, frivillige og flere andre aktører som sammen skal jobbe for å utvikle skifesten i retning av mindre alkoholbruk og mer positive rammer.

Disse er med i «Skifest med måte»:

 • Kristin Vestgren Sæterøy (daglig leder i Holmenkollen Skifestival og leder for gruppa Skifest med måte)
 • Kari Randen (Av-og-til)
 • Scott Reinhard (leder for frivilliggruppen «Skifest i marka»)
 • Lars Njøsen (Majorstua politikammer)
 • Tove Ingjerd (Oslo kommune/KID)
 • Frank Kilen (Oslo Sporveier)
 • Jo Tangedal og Fredrik Dahl (Oslo kommune/BRE)
 • Runar Grønsholt (Ruter)
 • Kjetil Storaas Hansen (Oslo kommune/BYM)

Holmenkollen Skifestival i over et halvt år hatt evalueringsmøter med frivillige, samarbeidspartnere, eiere og andre involverte etter fjorårets arrangement, der tiltak for å redusere forbruk og tilgang på alkohol under Skifesten har vært tema. Tiltakene gruppen har kommet opp med vil med stor sikkerhet virke forebyggende og holdningsskapende.

Holmenkollen Skifestival ønsker å skape en positiv folkefest og en trygg møteplass som gjenspeiler et godt og inkluderende fellesskap, der alle tar hensyn til hverandre, mens publikum og frivillige heier frem skiheltene.

Hovedtiltak i arenaen

 • Engasjert nytt sikkerhetsselskap – ny partner ProSec som har lang erfaring fra tilsvarende arrangementer.
 • Økt vakthold og strengere sekkekontroll
 • Selger egen billett til afterski som kun er tilgjengelig for dem som har kjøpt ordinær billett til konkurransene – den måten får vi kontroll på antall personer som ønsker å delta
 • Øker aldersgrensen på afterski fra 18-21 år
 • Fjerner utendørsdelen av afterskien og har kun lagt ut 1000 billetter- tilsvarende kapasitet i teltet
 • Begrenser afterski slik at det ikke starter før etter sportslig program (Klokken 18.30 fredag 10. mars og klokken 17.30 lørdag 11. mars).

Hovedtiltak i marka

 • Mål om å mer enn doble antall frivillige i Skifest i markagruppen (fra 20-50 personer
 • Samarbeid med Brann- og redningsetater
 • Viderefører publikumslavvo med salg av mat og drikke (ikke alkohol – tilsvarende fjoråret).
 • Egen sanitetspost/telt i regi av Røde Kors
 • Mer synlig politi og vektere, samt vakter fra ProSec
 • Øker fokuset på holdnigsskapende arbeid med informasjonsplakater og informasjon via høyttaleranlegget på Frognerseteren stasjon, og i øvrig kommunikasjon
 • Bedre adkomstveier og tilrettelegging i marka og ned mot Holmenkollen