Vertskap

Det trengs et stort apparat for å ta vare på våre akkrediterte grupper i anlegget – alle fra kongefamilien til de frivillige. Flere av seksjonen starter opp og har arbeid i forkant at mesterskapshelgen.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

OBS: En del av seksjonene er allerede fulltallige for 2017. Dersom du ikke får opp ønsket seksjon i frivilligportalen når du søker, er det fordi den er fulltallig.  I kategorien «Vertskap» er alle seksjoner fulltallige.

Søk her