Support i arena

En kategori med mange ulike seksjoner som alle gir deg innsyn i hvor komplekst et arrangement som Skifest er og du møter mennesker på tvers av seksjoner og interesser.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

Søk her