Service til publikum

De frivillige i denne kategorien har den viktigste jobben rettet mot vår største gruppe under arrangementet, nemlig publikum.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

OBS: En del av seksjonene er allerede fulltallige for 2017. Dersom du ikke får opp ønsket seksjon i frivilligportalen når du søker, er det fordi den er fulltallig. I kategorien «Service til publikum» kan du fortsatt søke deg til «Trafikk og parkering» og «Skifest i marka». 

Søk her