Presse & media service

DENNE SEKSJONEN ER FULLTALLIG FOR 2017.

Gjennom arrangementsuken får vi besøk av i overkant av 250 personer fra nasjonal og internasjonal presse.

Du må være imøtekommende og glad i jobbe med mennesker. Du må beherske engelsk, gjerne flere språk, og kunne løse utfordringer på strak arm. Dette er en veldig viktig gruppe for oss og det de må føle seg velkommen og sett.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES:

  • Være med å gi utmerket service til presse og media i hovedpressesenteret og i arenaene
  • Være med å legge forholdene til rette slik at media effektivt kan dekke World Cup Nordisk
Søk her 

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no