Administrasjon

Ansvarlig for å støtte alle avdelinger til å tilrettelegge best mulig for å ta imot både utøvere, media, publikum og frivillige.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

OBS: En del av seksjonene er allerede fulltallige for 2017. Dersom du ikke får opp ønsket seksjon i frivilligportalen når du søker, er det fordi den er fulltallig.  I kategorien «Administrasjon» er «Sikkerhet» fortsatt åpen for søkere.

Søk her