Administrasjon

Ansvarlig for å støtte alle avdelinger til å tilrettelegge best mulig for å ta imot både utøvere, media, publikum og frivillige.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

Søk her